Vår og snart rafting! Men først, markedsundersøkelse.

Dunder Adventures AS skal i vår gjennomføre markedsundersøkelser for å kartlegge markedet og betalingsviljen rundt våre idéer og planer.

Vi har laget to forskjellige undersøkelser, en for privatpersoner, vårt potensielle kundegrunnlag og en for kommersielle aktører innenfor turistnæringen i fjellregionen. Sistnevnte ser vi på som potensielle samarbeidspartnere. Vi ønsker at så mange som mulig fra begge gruppene skal svare på vår spørreundersøkelse.

Link til markedsundersøkelse for privatpersoner finner du her.

Link til markedsundersøkelse til kommersielle aktører innenfor turisme i regionen finner du her.

Sent i mai/tidlig juni vil Dunder Adventures gå igang med pilotprosjektering for vårt raftingtilbud, og det har vært stor interesse fra mange om å få være med på dette. De som har fylt ut våre undersøkelser kommer garantert til å prioriteres på ventelisten!

Tusen hjertelig takk til alle som gjennomfører undersøkelsen, alle svar og synspunkter er til hjelp og taes til etterretning.